All
Your Cart

ฉันสามารถรายงานผู้ใช้งานคนอื่นได้อย่างไร?

การร้องเรียนผู้ใช้ คืออะไรและมีเพื่ออะไร?
การร้องเรียนผู้ใช้ คือการกดรายงานผู้ใช้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเพื่อให้แพลตฟอร์มหรือบริษัทช้อปปี้ทำการตรวจสอบผู้ใช้ดังกล่าว 
ประเภทของผู้ใช้ที่สามารถกดรายงานได้
ผู้ใช้ขายสินค้าต้องห้าม จำหน่ายสินค้าผิดกฏหมาย หรือต้องห้ามขายในประเทศไทย
ผู้ใช้เข้าข่ายหลอกลวง เช่น มีการหลอกให้โอนเงินก่อนส่งสินค้า ไม่มีสินค้าจริง หรือส่งสินค้าอื่นๆ แทนโดยไม่มีการตกลงกับลูกค้าก่อน รวมถึงการให้ลูกค้ากดรับสินค้าก่อนได้รับสินค้าโดยอ้างว่าเป็นการจองสินค้า
ผู้ใช้ขายสินค้าปลอม ผู้ใช้ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าปลอม สินค้าเลียนแบบ หรือสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ Whatorder
ข้อความ/รูปภาพ/วิดีโอ ในแชทของผู้ใช้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึงการใช้คำหยาบหรือคำไม่สุภาพในการคุยกับลูกค้า
พยายามให้ผู้ซื้อซื้อกับผู้ขายโดยตรงโดยไม่ผ่าน Whatorder มีการเสนอทำรายการโอนเงินนอกแพลตฟอร์มช้อปปี้ หรือเสนอช่องทางการขายอื่นให้ลูกค้าโดยไม่ผ่านแพลตฟอร์มช้อปปี้
ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้หรือร้านค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหากับผู้ใช้งานรายอื่นๆ จึงได้จัดทำวิธีการร้องเรียนหรือแจ้งเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้รายนั้นๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้
วิธีการรายงานผู้ใช้
เข้าไปที่หน้าบัญชีของผู้ที่ต้องการร้องเรียน และคลิกที่มุมบนขวาดังรูป
2) คลิก "รายงานผู้ใช้" จากเมนู 
 
3) เลือกเหตุผลที่ท่านต้องการรายงานผู้ใช้
 
3) ระบุรายละเอียดเหตุผลในการรายงานผู้ใช้และรูปภาพ โดยมีคำแนะนำในการแนบเหตุผลประกอบดังนี้
ระบุรายละเอียดสินค้าสำหรับประกอบการร้องเรียนเพิ่มเติม เช่น ผู้ซื้อมีการชักชวนให้ดำเนินการโอนตรงไปยังบัญชีผู้ขาย หรือ ผู้ซื้อไม่ดำเนินการส่งของโดยสินค้าที่ได้รับเป็นกล่องเปล่า เป็นต้น
แนบรูปภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานเพิ่มเติม
แนบลิงก์สินค้า/ชื่อ/รูปสินค้าที่ต้องการร้องเรียน
แนบรูปภาพแสดงบทความแชทไม่เหมาะสมหรือละเมิดกฎของช้อปปี้ รูปภาพที่แนบควรให้เห็นชื่อร้านและบทสนทนาอย่างชัดเจน
หากเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ควรแนบลิงก์สินค้า/ชื่อ/รูปสินค้าของร้านต้นฉบับประกอบ
 
หมายเหตุ สามารถศึกษาและอ่านเพิ่มเติมได้ที่
หากท่านต้องการศึกษาเกี่ยวกับการรายงานสินค้า สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ฉันสามารถรายงานสินค้าอื่นได้อย่างไร
หากท่านต้องการขอคืนเงินหรือคืนสินค้า ท่านสามารถศึกษาได้ที่ การคืนเงินหรือคืนสินค้า 
หากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้า เช่นไม่ได้รับสินค้า สินค้าไม่ครบหรือชำรุด ขอคืนเงินได้อย่างไร เมื่อสินค้ามีปัญหา โดยท่านสามารถศึกษา ข้อแนะนำสำหรับการยื่นหลักฐานกรณีขอคืนสินค้าและการคืนเงิน ได้ที่นี่
หากผู้ซื้อต้องการทำรายการคืนเงิน/สินค้าเมื่อไม่อยู่ในระยะเวลาการันตี กรุณาตรวจสอบขั้นตอนที่นี่ ฉันควรทำอย่างไรเมื่อการันตีหมดอายุ

Was this article helpful?
Yes No
0 out of 0 found this helpful
We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.